TCP/IP nedir? Domainlerin anlamı ve Ip Adresleri

4.1. İNTERNET ADRESLERİ

İnternette her bilgisayara ait bir ip adresi bulunmaktadır. Bilgisayar internete bağlıysa , bir ip adresine sahiptir ve ip adresine sahip olan bir bilgisayar internet üzerindeki tüm bilgisayarlar tarafından kolaylıkla bulunabilir.

Örneğin bir sitenin ip adresini biliyorsanız internet tarayıcısndaki adres çubuğuna bu ip adresini yazarak da bağlanabilirsiniz. Örneğin www.google.com.tr’ ye ait ip adresi şu şekildedir : 172.217.16.99 tarayıcınızda bu ip adresini yazarsanız google açılacaktır. İnsanlar bu rakamları akılda tutmak konusunda zorlandıklarından ötürü her bir ip adresine karşılık gelen alan adları tanımlanmıştır.

Çoğu internet servis sağlayıcılarda bulunan özel sunucu bilgisayarlardan (alan adı sunucuları) oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. Internette trafiğin işlemesi bu Ip adreslerine bağlı olarak gerçekleşir.

4.2. IP ADRESLEME

Ip adresleri, herhangi bir internet adresine karşılık gelen 4 adet numaraların yan yana gelmesinden oluşmaktadır. A.B.C.D şeklindeki sayılara IP (Internet Protocol) denir. Ip adresleri internet ağındaki her cihaza ayrı olarak tanımlanmıştır. Ağ üzerinde bulunan herhangi bir cihazı ifade etmek için 32 bitlik bir IP adresi kullanılır. Örneğin siz bir wifi ağına katıldığınızda sizin için bir ip otomatik tanımlanır.

TCP/IP protokolünü kullanan bir ağdaki her cihazın bir ip adresi olması zorunludur. IP adreslernini atanması , o an ki ağ geçidinde uygun olan ilk portun atanması ile gerçekleşir. Ip adresi tanımlanacak bir cihazın aynı Ip adresine sahip başka bir cihaz olmaması gerekmektedir olduğu durumda çift taraflı Ip çakışmasından ötürü ağ kullanılamaz ve farklı Ip Adresleri tanımlanılır ise ağ kullanılabilir.

Ip adresileri bilgisayarlar arasında iletişim yapılırken veri paketlerinin adreslenmesinde kullanılır. Ağ üzerine 2 32 tane , yani yaklaşık 4 milyar tane bilgisayar bağlanabilir. Adresi oluşturan 32 bit kolayca okunması için 8 bitlik dört gruba ayrılmıştır. Bu gruplara ‘oktet’ denilir . Bilgisayarların Ip numarası 4 tane oktetten ve her bir oktet de 8 tane bitten oluşur.

Örnek: 10000011011010110000000100001100 Görüldüğü gibi okumak çok zor. İşte bu yüzden her oktet onluk düzene çevrilip arasına nokta konulur (10000011.01101011.00000001.00001100 ).

1.oktet: 10000011 › 2.oktet: 01101011 › 3.oktet: 00000001 › 4.oktet: 00001100
1. Oktet üstteki gibi yazılır. Basamakların alt kısmına ikinin katları sırasıyla artırılarak son basamağa kadar yazılır

İkilik Sistemin Onluk Sisteme Çevrilmesi ›İkinin katları yazıldıktan sonra sırasıyla basamak sayısı ile karşısında bulunan ikinin katı çarpılarak toplanır. (20 x 1 ) + (21 x 1 ) + (22 x 0 ) + (23 x 0 ) + (24 x 0 ) + (25 x 0 ) + (26 x 0 ) + (27 x 1 ) = 1+2+0+0+0+0+0+128=131 ›Bulunan bu sayı (131) IP adresimizin ilk kısmıdır. Diğer oktetler için de aynı işlemler yapılarak IP adresimizin diğer kısımları da bulunur. ›Tüm hesaplamaları yaptığımız zaman IP adresiniz = 131.107.1.12 şeklinde olur .

4.3. IP ADRESİ ÇEŞİTLERİ

Ip adresleri ikiye ayrılır  IPv4 (32bit) ve IPv6 (128 bit). Günümüzde kişisel bilgisayarlarımızda yaygın olarak IPv4 ip tanımı kullanılmaktadır.  

Güvenilir ve sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet etmek için dizayn edilen IPv4’ün, geniş kitleler ve çok fazla uygulama tarafından kullanılır hâle gelmesiyle iletişim güvenliği konusunda ciddi zaaflar ortaya çıkmıştır. Bu zaafların üstesinden gelmek için IETF (internet engineering task force / internet mühendisliği görev gücü) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 128 bitlik yapısı ile yeni nesil IP protokolü (IPv6) ortaya çıkmıştır.

İnternete bağlı tüm cihazlar ip adresine ihtiyaç duyarlar günümüzde de internetin yaygınlaşmasından ötürü ipv4 adresleri hızlı bir şekilde tükendiği için ipv6 devreye girdi. Ipv6 340 trilyon adet farklı ip adresi sağlamaktadır.

Toplam 2128 adet IP adresi var (128 bit olmasından). Bu da 340282366920938463463374607431768211456 adet IP adresi yapar.

IPv4 ve IPv6 arasındaki farklar :

Kaynak ve Hedef Adresleri; IPv4 32 bit (4 Byte) ,  IPv6 128 bit (16 Byte)

IPSec Desteği; IPv4 Opsiyonel,  IPv6 zorunlu

Adres Çözümleme Protokolü; IPv4 ARP, Broadcast kullanarak istekleri link-layer adresine çözümler.  IPv6 ARP istek frame’leri, multicast Neigbor Solicitaion mesajları ile değişir.

IGMP; IPv4 Lokal subnet grup üyeliklerini yönetir. IPv6 IGMP, MLD mesajları ile değişmiştir.

ICMP Router Discovery; IPv4 Default Gateway’in IP adresini tespit eder. IPv6 ICMP Router Solicitation ve Router Advertisement mesajları ile değişmiştir.

Broadcast Adresleri; IPv4 Subnet üzerindeki tüm düğümlere trafiği yollar. IPv6 IPv6 broadcast adresinin yerine tüm düğümlerde bir link-local scope ile multicast adresi kullanır.

Ayarlar; IPv4 Manuel veya DHCP ile ayarlanır.  IPv6 Manuel veya DHCP ile ayarlamak zorunlu değildir.

Kaynak Kayıtlar; IPv4 DNS içinde A kaynak kaydı kullanarak bir IPv4 adresine atama yapılır. IPv6 DNS içinde AAAA kaynak kaydı kullanarak bir IPv6 adresine atama yapılır.

4.4. IP ADRESİ SINIFLARI

Ip adresleri 5 sınıfa ayrılır ,

1) A sınıfı adresler

A sınıfı adresler IBMNET, MILNET gibi büyük ağlar bu ağ sınıfını kullanır. İlk oktet 0 ile 127 arasındadır. İlk oktet ağ numarasını belirtir (toplam 126 tane).Geri kalan 3 oktet ise bilgisayar numarasıdır. Örnek olarak 122.113.45.67 IP sini ele alacak olursak bu IP, 122 numaralı A sınıfı ağ içerisindeki 113.45.67 nu.lı bilgisayarı belirtir. 127.0.0.1 IP’ si A sınıfı IP olmasına karşın yerel localhost IP’ si olarak kullanıldığı için ağ adreslemede kullanılmaz.

2) B sınıfı adresler

Okul ve hastane ağlarında genelde bu IP sınıfı kullanır. İlk oktet 128 ile 191 arasında değişir. İlk iki oktet ağ numarasını (toplam 16.384) geri kalan iki oktet de bilgisayar numarasını belirler. Örnek olarak 190.104.149.4 IP’sini inceleyecek olursak bu IP, 190.104 numaralı B sınıfı ağ içerisindeki 149.4 nolu bilgisayarı belirtir.

3) C sınıfı adresler

En çok kullanılan ağ sınıfıdır. İlk oktet 192 ile 223 arasında değişir. İlk üç oktet ağ numarasını son oktet ise bilgisayar numarasını verir. Örnek olarak 212.50.32.9 IP’sini inceleyecek olursak bu IP, 212.50.32 numaralı C sınıfı içerisindeki 9 nolu bilgisayarı belirtir.

4) D sınıfı adresler

İlk okteti 224-239 arası olan IP sınıfıdır. Özel kullanım için ayrılmıştır.

5) E sınıfı adresler

İlk okteti 240-255 arası olan IP sınıfıdır. Bilimsel araştırmalar için ayrılmıştır, internette kullanılmayan IP sınıfıdır.

4.5. SAKLI TUTULAN (REZERVE) IP ADRESLERİ

Özel kullanım için , internetin gelişimi yada bilinmeyen gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır. Bu özel ip adresleri daha büyük daha geniş internette iletişim kurmak için kullanılmaktadır.
En ünlü rezerve IP 127.0.0.1 . Bu adres geri döngü adresi olarak adlandırılır ve ağ bağdaştırıcısını veya tümleşik çipi sınamak için kullanılır. Yerel ağ veya genel internet üzerinden bu adrese trafik gönderilemez. 127.0.0.0 – 127.255.255.255 ayrılmıştır ve internet üzerinden bu ip adreslerine girerseniz hiçbirşey göremezsiniz.

4.6. GENEL VE ÖZEL IP ADRESLERİ

Bu IP adresleri yerel alan ağlarında kullanılmak üzere tahsis edilmişlerdir. ›255.255.255.255 IP adresi ise broadcast (yayın adresi) olarak kullanılır. ›0.0.0.0 IP adresi ise ağ trafiğini izlemek için kullanılan özel bir IP’dir.

4.7. ALT AĞLAR

TCP/IP modelinde cihazlar kendi aralarında aynı ağda olup olmadıklarını birbirlerinin IP adreslerinin sırasıyla ilk birkaç basamağına bakarak anlarlar. Bu basamağa ağ maskesi ( subnet mask) denir. Bilgisayar ancak aynı ağda bulunan bir bilgisayarla doğrudan iletişime geçebilir. Aynı ağda değillerse dolaylı olarak iletişime geçer.
Aynı ağda olup olmadığını IP adreslerini kullanarak anlarsınız. IP adresinin bir bölümü ağı, diğer bölümü de bilgisayarın ağ içindeki adresini tanımlar.  Hangi bölümü ile ağı hangi bölümü ile bilgisayarı tanımladığını bilmek için alt ağ maskesi kullanılır.  IP adresleri sistemlere dağıtılırken ağ daha küçük birimlere parçalanarak alt ağlar (subnets) oluşturulur. Var olan bir ağı daha küçük ağ parçalarına ayırıp ağ yönetimini kolaylaştırmaya yarar.  Bir IP’nin hangi ağa ait olduğunu belirlemede kullanılır.

KAYNAKLAR

What is a Private Ip address ?
https://www.lifewire.com/what-is-a-private-ip-address-2625970  adresinden 29.07.2018 tarihinde alınmıştır.

IPv6 nedir?
https://ipv6.metu.edu.tr/tr/node/1 adresinden 29.07.2018 tarihinde alınmıştır.

IPv4 nedir?
https://www.nedir.com/ipv4  adresinden 29.07.2018 tarihinde alınmıştır.

İnternet Adresleri
https://slideplayer.biz.tr/slide/14189343/ adresinden 29.07.2018 tarihinde alınmıştır.

What is TCP/Ip
https://www.youtube.com/watch?v=PpsEaqJV_A0 adresinden 29.07.2018 tarihinde alınmıştır.

https://docs.google.com/document/d/14ltM3uwuCmQrlxIB1R2ookgci6RasqOWje1bZeQlImY/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1mSH53EVpm8vFTJxLnQkqNGJeqdfivqTiVPjBv2l6UyY/edit?usp=sharing

TCP/IP Nedir?
Ağ Temelleri TCP/IP Sunum